• +389 71 475 190
  • info@frb.mk
  • Bojanë, Saraj / Republika e Maqedonisë së Veriut
Lajme
Kooperativa po vjen

Kooperativa po vjen

Vreshtarët e Bojanës trajnohen nga ekspert turq të vreshtarisë

 

Nëpërmjet përpjekjeve tona programatike për të forcuar zhvillimin rural në Saraj, kemi arritur të sjellim një ekip ekspertësh të njohur turq të bujqësisë për të ndihmuar fermerët në Bojane në përpjekjet e tyre për të krijuar një kooperativën bujqësore. Krahas kooperativave, gjatë dy ditëve, fermerët në Bojanë kanë marrë njohuri për përdorimin e pesticideve, marketingun e produkteve të tyre, paketimin dhe shitjen.

Translate to 🇬🇧 or 🇲🇰 »