Izmir and Manisa, Turkiye

21-25 June 2023

Instituti ZIP organizoi së fundmi një vizitë studimore që synonte të eksploronte botën e prodhimit të rrushit të tryezës në rajonet magjepsëse të vreshtave të Izmirit dhe Manisa, Turqi. Axhenda u hartua për të rritur kapacitetet e Kooperativës Bujqësore Bojane, Prodhuesve të Rrushit në Bojane dhe ekipit të Festivalit të Rrushit Bojane. Vizita lehtësoi ndarjen e njohurive, bashkëpunimin dhe theksoi përsosmërinë e kooperativave bujqësore dhe kultivimit të rrushit të tryezës në Turqi.

Vizita studimore në Izmir dhe Manisa ofroi një mundësi të vlefshme për të mësuar nga ekspertët e fushës dhe për të ndarë përvoja dhe praktika të dobishme me anëtarët dhe stafin e Kooperativës bujqësore Kooperativa Bojane. Instituti ZIP dhe partnerët e tij, si Komuna e Sarajit, Kompania Unisolar dhe rrjeti i marketeve turke Migros, siguruan një koordinim të mirë dhe bashkëpunim me Oden Ekonomike të Izmirit, duke bërë të mundur organizimin e suksesshëm të kësaj vizite studimore.

Dita 1 – E mërkurë, 21 Qershor:

Pjesëmarrësit nisën udhëtimin e tyre nga Bojane dhe Shkupi për në Izmir nëpërmjet Greqisë duke përdorur dy furgona. Të pranishmëve iu komunikuan pikat dhe oraret specifike të nisjes.

Dita 2 – E enjte, 22 Qershor:

Me të mbërritur në Izmir, grupi u vendos në hotelin Kordon Cankaya. Mëngjesi u caktua për pushim dhe relaksim, duke i lejuar pjesëmarrësit të rikuperohen nga udhëtimi i gjatë ose të eksplorojnë qytetin e gjallë të Izmirit në mënyrë të pavarur. Dita u mbyll me një darkë në Hotel Kordon Cankaya, e ndjekur nga koha e lirë për pjesëmarrësit për të eksploruar Izmirin në kohën e lirë.

Dita 3 – E Premte, 23 Qershor:

Dita filloi me një takim të planifikuar midis pjesëmarrësve të vizitës studimore dhe İlhan Zincircioğlu, një anëtar bordi i Bursës së Mallrave të Izmirit. Ky takim dha mundësi për diskutime të frytshme mbi temat përkatëse. Gjithashtu, gjatë takimit, kreu i Kooperativës Bujqësore, z. Fexhri Selami, shprehu nevojat dhe aspiratat e kooperativës. Ai kërkoi mbështetjen e drejtpërdrejtë të 30.000 fidanëve të rrushit nga Z. Siciroglu, duke theksuar rëndësinë e kësaj mbështetjeje për prodhimin e tyre në të ardhmen. Për më tepër, ata diskutuan për përfshirjen e mundshme të kooperativës në projekte zhvillimore, trajnime dhe programe për ngritjen e kapaciteteve për të rritur aftësitë e tyre.

Gjatë diskutimeve, z. Zincircioğlu, duke kuptuar rëndësinë e kërkesës, premtoi një mbështetje domethënëse, veçanërisht në formën e dhurimit të fidanëve. Ai siguroi kooperativën se do t’u siguronte atyre varietete rrushi pa fara, gjë që do t’u mundësonte fermerëve të Bojanit të diversifikonin ofertat e tyre të rrushit. Me interes të veçantë ishte varieteti pa fara i njohur si Sultan, i cili do të hapte mundësi për krijimin e produkteve të reja, si rrushi i thatë, i cili mund të prodhohet vetëm me këto rrush specifik pa fara.

Për të adresuar këto kërkesa, u ra dakord që kooperativa, në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë së Maqedonisë së Veriut, t’i dërgon një letër formale Institutit të Kërkimeve të Vreshtarisë Manisa, duke kërkuar një donacion. Ky hap u pa si një mundësi e rëndësishme për të forcuar më tej burimet e kooperativës dhe për të avancuar praktikat e kultivimit të rrushit të tryezës. Pas vizitës studimore, drejtorit të kooperativës iu caktua përgjegjësia për të vazhduar me aranzhimet e nevojshme për përmbushjen e këtyre marrëveshjeve.

Më pas, në Institutin Kërkimor të Vreshtarisë Manisa, fermerët Bojane patën mundësinë të shohin procesin e prodhimit të varieteteve të lëngut të rrushit. Ata fituan njohuri të vlefshme për teknikat e përfshira në prodhimin e lëngut të rrushit me cilësi të lartë. Gjithashtu, ata u njohën me procesin e prodhimit të fidanëve, duke mësuar mbi metodat e përdorura për zhvillimin e fidanëve të fortë dhe të shëndetshëm të rrushit. Vizita përfshinte gjithashtu një xhiro në objektin e mbuluar të dedikuar për kultivimin e rrushit, ku fermerët dëshmuan praktika inovative që synonin të mundësonin prodhimin e rrushit gjatë gjithë vitit.

Dita u mbyll me një darkë në Hotel Kordon, duke i lejuar pjesëmarrësit të çlodhen dhe të reflektojnë mbi diskutimet produktive të zhvilluara gjatë gjithë ditës, si dhe mbi përvojat e vlefshme të fituara në Institutin e Kërkimeve të Vreshtarisë Manisa. Vizita jo vetëm që zgjeroi njohuritë e tyre, por gjithashtu frymëzoi fermerët me ide dhe mundësi të reja për përpjekjet e tyre për prodhimin e rrushit.

Dita 4 – E shtunë, 24 Qershor:

Në këtë ditë, grupi ynë vazhdoi vizitën në zonat e vreshtave të rajonit Manisa, duke vizituar Alaşehir dhe Sarıgöl. Këto zona njihen për prodhimin e rrushit dhe për kualitetin e tij të lartë. Gjatë vizitës, patëm mundësinë të shohim vreshtat e kultivuara në mënyrë tradicionale dhe të mësojmë nga fermerët lokalë për metodat e tyre të punës dhe sfidat që hasin në prodhimin e rrushit.

Në orën 15:00, grupi ynë pati takim me Bordi Drejtues të Alaşehir Commodity Exchange. Në këtë takim u diskutua për rolin e tregjeve lokale në shpërndarjen dhe shitjen e produkteve bujqësore. U ndanë përvoja dhe strategjitë për të forcuar bashkëpunimin midis kooperativave bujqësore dhe tregjeve të mallrave në rajon. Ekipi i fermerëve vizitoi laboratorin e analizes së tokës dhe gjethit të këtij insitutcioni, të cilin e vlerësuam së bashku si një aset të patjetlersueshëm edhe të vreshtave të Bojanës, për të cilin duhet të punojme që ta krijojmë së bashku.

Dita 5 – E dielë, 25 Qershor:

Grupi pas mëngjesit në hotel Kordon, u nis në rrugë për në Shkup, Maqedonia e Veriut.

Translate to 🇬🇧 or 🇲🇰 »