• +389 71 475 190
  • info@frb.mk
  • Bojanë, Saraj / Republika e Maqedonisë së Veriut
Lajme
Memorandum mirëkuptimi ndërmjet SDEWES-Shkup dhe Kooperativës Bujqësore të Bojanës

Memorandum mirëkuptimi ndërmjet SDEWES-Shkup dhe Kooperativës Bujqësore të Bojanës

Memorandum mirëkuptimi ndërmjet SDEWES-Shkup dhe Kooperativës Bujqësore Bojane

Data: 20 dhjetor 2023

Në Shkup, më 20 dhjetor 2023, është krijuar një Memorandum Mirëkuptimi (MoU) ndërmjet seksionit maqedonas të Qendrës Ndërkombëtare për Zhvillim të Qëndrueshëm të Sistemeve të Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (SDEWES-Shkup) i përfaqësuar nga Prof. Dr. Natasha Markovska , dhe Kooperativa Bujqësore Bojane, përfaqësuar nga Z. Fexhri Selami.

Qëllimi i marrëveshjes:
Memorandumi i mirëkuptimit forcon bashkëpunimin ndërmjet SDEWES-Shkup dhe Kooperativës Bujqësore Bojane në kuadër të projektit SCALE-UP. Të dyja palët, të referuara kolektivisht si “Palët”, njohin aftësinë dhe autoritetin ligjor të njëra-tjetrës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate to 🇬🇧 or 🇲🇰 »