• +389 71 475 190
  • info@frb.mk
  • Bojanë, Saraj / Republika e Maqedonisë së Veriut
Lajme
Shkëmbim bujqësorë në Shijak, Shqipëri

Shkëmbim bujqësorë në Shijak, Shqipëri

Vreshtarët e Bojanës priten në Shijak

Vreshtarët e Bojanës priten në Shijak, Shqipëri nga vreshtarë të këtij rajoni. Tema e shkëmbimit bujqësorë ka qenë praktika e krasitjes, herrjes dhe spërkatjes së vreshtave.

Masar Çizmeliu një vreshtarë i vyer nga fshati Çizmeli realizoi një tur të bukur rreth fshatrave Shesh dhe Çizmeli për të sqaruar në vend praktikën e përpunimit të rrushit të Shijakut.

 
Translate to 🇬🇧 or 🇲🇰 »