• +389 71 475 190
 • info@frb.mk
 • Bojanë, Saraj / Republika e Maqedonisë së Veriut
Lajme
Kooperativa Bojane partnere me USAID – Aktiviteti i USAID-it Parneritete për Rritje Ekonomike

Kooperativa Bojane partnere me USAID – Aktiviteti i USAID-it Parneritete për Rritje Ekonomike

🌐 Të reja në bujqësi të qëndrueshme: Kooperativa Bojane partnere me USAID – Aktiviteti i USAID-it Parneritete për Rritje Ekonomike 🌞

Në një bashkëpunim të rëndësishëm, Kooperativa Bojane dhe USAID Aktiviteti i USAID-it Parneritete për Rritje Ekonomike, nisin një projekt transformues për të ripërcaktuar kultivimin e rrushit. Nga shkurti deri në dhjetor 2024, ne jemi të vendosur të revolucionarizojmë praktikat bujqësore duke prezantuar sistemet e ujitjes me pika të mundësuara nga energjia diellore.

Iniciativat kryesore:

 1. Sistemet inovative: Identifikimi i parcelave për instalimin e sistemeve pioniere të ujitjes me pika.
 2. Infrastruktura e qëndrueshme: Investimi në një strukturë moderne që strehon rezervuarë uji dhe elektronikë të ujitjes diellore.
 3. Ujitje miqësore me mjedisin: Zbatimi i sistemeve fotovoltaike për të fuqizuar praktikat e qëndrueshme të ujitjes.
 4. Të mësuarit në bashkëpunim: Partneriteti me Aktivitetin për njohuri të përbashkëta, mësimet e nxjerra dhe integrimin e ardhshëm të sistemeve të tilla brenda kooperativës.

Roli integral i USAID – Aktiviteti i USAID-it Parneritete për Rritje Ekonomike:

 1. Mbështetje teknologjike: Blerja e sistemeve moderne të ujitjes me pika dhe pompave diellore.
 2. Monitorimi dhe Vlerësimi: Mbikëqyrja dhe vlerësimi aktiv i suksesit të kësaj qasjeje revolucionare të rritjes së rrushit.

Rezultatet e parashikuara:

 • 🍇 Cilësi e përmirësuar: Ngritja e cilësisë së rrushit tonë.
 • 🌾 Rritje e rendimentit: Pritet një rritje e konsiderueshme e prodhimit të rrushit.
 • 🌍 Modelet Pioniere: Prezantimi i një modeli novator për kultivimin e rrushit brenda kooperativës.
 • 💧 Praktika të qëndrueshme: Sigurimi i përdorimit efikas të ujit në proceset tona bujqësore.

Ky bashkëpunim simbolizon një përkushtim ndaj bujqësisë së qëndrueshme, inovacionit teknologjik dhe përparimit të drejtuar nga komuniteti. Qëndroni të akorduar për përditësime në udhëtimin tonë drejt një të ardhmeje më të gjelbër dhe më të qëndrueshme! 🌿🚀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate to 🇬🇧 or 🇲🇰 »